Fysioterapeuttimme - Tampereen OMT-keskus Oy

Varaa aika helposti netissä!
SisältöönHyvät kädet tekevät hyvää työtä.


Fysioterapeuteillamme on kuuntelevat kädet.
Kokeneet ja osaavat kädet merkitsevät asiakkaillemme taitavia käsittelyjä, nopeita ja hyviä hoitotuloksia sekä hyvinvointia omaan arkeen.
Ortopedinen Manuaalinen Terapia (OMT) on fysioterapian erikoisala, joka keskittyy henkilön fyysisen toimintakyvyn arviointiin, hermo-, lihas- ja nivelrakenteiden tutkimiseen ja terapiaan sekä toimintahäiriöiden ennaltaehkäisyyn.

OMT-fysioterapeuteillamme on Suomen Ortopedisen Manuaalisen Terapian Yhdistys ry:n erikoistumiskoulutus, mitä on täydennetty osaamista syventävillä kursseilla.

Jos tuki- ja liikuntaelinten toiminta- ja suorituskyky pettää tai kohtaa ongelmia ovat kaikki fysioterapeuttimme asiantuntijoita auttamaan sinua.
Erilaiset kehon kiputilat, jumit, asentovirheet, onnettomuudet, jälkihoitotilat tarvitsevat hyviä, auttavia käsiä.
Opastus hoidon yhteydessä lisää tietoa ja taitoa huolehtia omasta fyysisestä tilasta.

Urheilu- ja liikuntafysioterapeuttimme on biomekaniikan ja liikkeen sekä kuormituksen asiantuntija.
Tavoitteena on vahvistaa fysioterapialla ja konsultoinnilla hyviä urheilusuorituksia – ja urheiluvamman sattuessa kuntoutua nopeasti.
Fysioterapiapalvelujamme täydentävät liikunnalliset - ja kehonkäytön koulutuspalvelut.  
Jouko Nuuttila, OMT-fysioterapeutti, OMT-Keskuksen toimitusjohtaja
Jouko Nuuttilalla on pitkä kokemus OMT-fysioterapian asiantuntijana.
Tampereella “Jokke” aloitti ensimmäisenä 1990-luvun alussa OMT-fysioterapiapalvelun.
Jouko korostaa avun saantia käsien ja jalkojen säteily- ja puutumisoireisiin, päänsärkyyn sekä rintarangan ja selän kiputiloihin.
OMT-fysioterapialla kuntoutetaan mm. olkapää- ja polviongelmia.
Vuosien varrella Joukon kohtaamat hoitotilanteet ovat opettaneet hänen kätensä “kuuntelemaan” hoidettavan kehoa.
Urheilumiehenä - mm. kansainvälisenä hiihdonopettajana ja golf fysioterapeuttina – Jouko ymmärtää urheilevien avun tarpeen olipa kyseessä vammojen ennaltaehkäisy, liikuntasuoritusten vaatimukset tai akuutin tilanteen hallinta.
Joukon ajatus ihmisen hyvinvoinnista perustuu huolenpitoon.
Kannattaa kuunnella säännöllisesti itseään ja asiantuntijoita.


Mika Halonen, OMT-fysioterapeutti, ft MDT, urheilu-ft
Mika Halonen on toiminut fysioterapeuttina yli 25 vuotta.Erikoisosaamista on vuosien mittaan kertynyt mm. Ortopedinen Manuaalinen Terapia(OMT), Fasciamanipulaatio (Stecco), Liikekontrollihäiriöt (Kinetic Control) Diacutaaninenfibrolyysi ("koukutus"), MDT (McKenzie), Hermokudos ongelmat (Neurodynamic solutions), Akupunktio, Kinesioteippaus.
Edellä mainituilla metodeilla Mika Halonen pystyy auttamaan ja helpottamaan pehmytkudos-, nikama- ja välilevyongelmista kärsiviä sekä normalisoimaan toimintakyvyn häiriöitä.
Mika on ongelman ratkaisija.

Antti Haanpää, OMT-fysioterapeutti, ft-MDT  
Antti Haanpään periaatteena on ollut vuodesta -85 alkanut jatkuva omien fysioterapeuttitaitojen kehittäminen, kurssilta kurssille kulkien, asiakkaitten hyväksi opiskellen.
Antin hoidollisista taidoista voi nostaa esille mm. Huimaus, päänsäryt, purentaelinten toimintahäiriöt, välilevyongelmat säteilykipuineen (MDT-koulutus), kinesio-teippaus, akupunktio.
Antti Haanpään erityisosaamista ovat monipuoliset rangan ja raajanivelten mobilisointi-/manipulointitekniikat, lihaskäsittelyt fascia-käsittelyineen (Stecco), diacutaaninen fibrolyysi ("koukutus"), erilaisten kiputilojen ja toimintahäiriöiden korjaamiseksi.
Mikko Nuuttila, Fysioterapeutti AMK, fysiikkavalmentaja
Mikko Nuuttila, Fysioterapeutti AMK, fysiikkavalmentaja Mikko Nuuttila on urheilufysioterapian ja fysiikkavalmennuksen huippuosaaja.
Hän hallitsee liikuntavammojen kuntouttamisen ja on biomekaniikan eli liikesuoritusten asiantuntija.
Mikko toimii OMT-Keskuksessa urheilufysioterapian palvelukehittäjänä ja konsultointi tehtävissä.
Mikko auttaa urheilijaa tunnistamaan oman fysiikkansa ja saavuttamaan tavoitteitaan.
Pitkäaikaista näyttöä Mikolla on Kiinan lumilautamaajoukkueen fysiikkavalmennuksesta.

Laura Salo, Fysioterapeutti MDT, Maitland erikoistuva
Laura Salo on selän, välilevy- ja purenta/leukanivelperäisten oireiden sekä jänne-, rasitus- ja urheiluvammojen kuntouttamisen asiantuntija, jonka yli kymmenen vuoden vankka työkokemus on karttunut erikoissairaanhoidosta.
Hoitotulokset ja positiiviset asiakaspalautteet mm. pitkittyneen kivun hoidosta manuaalisen terapian ja terapeuttisen harjoittelun keinoin ovat olleet vakuuttavia. Laura hyödyntää työssään McKenzie-menetelmää ja pistää kuriin  esimerkiksi rankaperäisistä häiriöistä johtuvat tuki- ja liikuntaelimistön ongelmat.
Laura hoitaa mielellään myös purentaelimistön häiriöitä, joiden juurisyyt ovat usein moninaiset. Lauran lähestymistapa asiakkaisiin ja heidän haasteisiinsa on rauhoittava, ratkaisuhakuinen, selkokielinen ja kannustava.

Matti Nuuttila, Koulutettu hieroja
Matti Nuuttila on toiminut vuosikymmenen ajan Tampereen OMT-Keskuksessa.
Matin asiakkaille tyypillisinä ongelmina näkyvät selkä- tai niskahartia-alueen lihasjumit. Nämä ovat usein peräisin työssä syntyneistä asentorasituksista tai harrastusten aiheuttamasta, hallitsemattomasta kuormituksesta.
Jumien ja kipujen lievittämiseen sekä lihasten rentouttamiseen Matti hyödyntää klassisen ja urheiluhieronnan menetelmiä.

Sirpa Tapaninen, Alexander-tekniikan opettaja, Astanga-joogan opettaja, YTM
Sirpa Tapaninen on työskennellyt vuodesta 2002 lähtien yksityisoppilaiden, työyhteisöjen ja harrastusryhmien kanssa.
Sirpa on myös organisaatiodynamiikkaan erikoistunut konsultti, joka yhdistelee tarvittaessa Alexander-tekniikkaa työyhteisöjen ongelmien kartoittamiseen ja ratkaisumallien tuottamiseen.
Sirpa on myös pätevä Astangajoogan opettaja.
Anu Lehtimäki,  fysioterapeutti, lantionpohja
Anu ohjaa pilates- ja Ilmapilates-tunteja sekä yksityisesti että ryhmille.
MinnaMaarit Lahti,  koulutettu hieroja, akupunktio- ja äänimaljahoitaja, joogaopettaja
MinnaMaarit on koulutettu hieroja, akupunktio- ja äänimaljahoitaja, joogaopettaja, kouluttaja ja intuitiivinen tulkitsija. Hänen kokonaisvaltaisiin hyvinvointi palveluihin kuuluvat akupunktio- ja äänimaljahoidot, hieronta sekä erilaiset jooga-, workshop- ja sointukylpytunnit ryhmille. Hän järjestää äänimaljarentoutuksia sekä eri aiheisia workshop- ja tyhy-tilaisuuksia niin yritys kuin yksityisryhmillekin. "Ihmisen kokonaisvaltaisen terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen ja hyvinvointitietämyksen jakaminen on erityisosaamistani ja lähellä sydäntäni. Suorittamani opinnot yhdessä pitkän käytännön kokemuksen kanssa ovat tehneet minusta välittömän ja intuitiivisen hoitajan, jonka hoidot ja ryhmätunnit ovat kokonaisvaltaisia ja täydestä sydämestä pidettyjä." Lisätietoa www.luxbonitas.com . Hoitovaraukset www.varaaheti.fi/luxbonitas tai 0400 971 672.

Takaisin sisältöön